Reading Time: 4 minute

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

ICT-INSISTO d.o.o.

Kreativni Natječaj za Najbolji Cover Banner – Tražim/Nudim Posao

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: ICT-INSISTO d.o.o., Gornjostupnička 27 b, Gornji Stupnik, 56015368968, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će trajati 11.9.-29.9. do 23:55 h, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 1 nagradu, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrada Organizatora je 100 Eura, koji se isplaćuju sukladno zakonskim propisima.

DETALJI NAGRADE

Nagrada se ne može zamijeniti za drugu uslugu niti isplatiti u gotovini.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Uvijet za sudjelovanje je da student / pobjednik posjeduje vlastiti studentski ugovor putem kojeg se isplaćuje glavna nagrada.

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora Tražim/Nudim Posao i napraviti sljedeće:

Kreirati novi i atraktivan banner za grupu “Tražim/Nudim Posao” i objaviti ga ispod originalnog posta.

Dimenzije cover bannera su 820 piksela X 312 piksela na desktopu, a za mobilne uređaje 640 piksela X 360 piksela, a ove dimenzije znače i idealno uklapanje kao naslovna fotografija grupe na Facebooku.

Banner treba biti originalan i ne smije kršiti autorska prava drugih.

Svaki sudionik može poslati 3 prijedloga.

Banner treba odražavati temu i svrhu grupe – povezivanje poslodavaca i tražitelja poslova na brz i inovativan način, u skladu s vizijom Zaposlise.hr.

U obzir će doći svi sudionici koji su svoje prijedloge bannera postavili do 29.9. 23:55 h.

Članak 7

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
  • Sudionike kojima nije moguća isplata preko vlastitog studenstkog ugovora
  • Sudionike koji se koriste lažnim profilima;
  • Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

 

Članak 8

ODABIR DOBITNIKA

Moderatori grupe po završetku svih prijava odabiru 3 finalista za koja članovi grupe mogu glasati.

Glasovanje traje od 29.09. do 02.10.2023. godine, a banner s najviše glasova članova grupe postaje pobjednički banner kreativnog natječaja.

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Facebook Messengera. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 5 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 2.10.2023. do kraja dana na službenoj Facebook stranici Organizatora

Tražim/Nudim Posao

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 15

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki ICT-INSISTO d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te ICT-INSISTO d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 20

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Zagreb, 11. rujna 2023.

Organizator:

ICT-INSISTO d.o.o.

Ne traži posao. Neka posao nađe tebe !

Reci nam koje poslove voliš i pusti nama da ti pronađemo posao po tvom ukusu.

Registriraj se ->

Preuzmi aplikaciju