Kako izgraditi radnu etiku?

Kako izgraditi radnu etiku?

Reading Time: 3 minute

Izgraditi radnu etiku baza je svakog uspješnog poslovanja.

Pitanje etičnosti osjetljivo je pitanje koje otvara vrata različitim statističkim podacima.

52% radnika vjeruje da je laganje neetičan postupak na radnom mjestu, 41% krađu organizacije ili tvrtke smatra neetičnom. Čak 83% radnika složilo se da je radna etika izuzetno važna stavka svakog radnog odnosa prema statistici provedenoj 2024. godine.

 

 

Kako izgraditi radnu etiku – Postavljanje ciljeva i rokova

Jedan od prvih koraka uspostavljanja radne etike jest postavljanje rokova, kao i jasnih i određenih očekivanja za ishode učenja i ponašanja. Takva je očekivanja moguće zaposlenicima prenijeti usmeno, pismeno ili putem različitih planova i projekata. Na takav način omogućujete zaposlenicima razumijevanje njihovih obaveza i posljedica ispravnog ili neispravnog poslovanja.

Vrline poput organiziranosti, dosljednosti i točnosti u vlastitom ophođenju prema poslu postavlja dobar primjer radnicima i motivira ih na daljnji poslovni progres.

Važnost povratnih informacija i priznanja

Jedan od načina razvijanja snažne radne etike jest pružanje feedbacka i priznanja za trud zaposlenika. Povratne informacije pospješuju poslovni učinak i pomažu zaposlenicima pri razvitku na radnim pozicijama. Dobivanjem priznanja zaposlenicima se daje do znanja da je njihova vrijednost viđena, njihov trud prepoznat i na takav način raste i sam tim – prema zajedničkoj budućnosti.

Osjećaji cijenjenosti, motiviranosti i sigurnosti ključni su za svaki napredak i izgradnju stabilnosti.

Suradnja i odgovornost – izgraditi radnu etiku kolegijalnosti

Različite metode suradnje poput grupnih projekata, rasprava ili kolegijalnog podučavanja pomažu zaposlenicima u razmjenjivanju ideja, proširivanju vidika i inovativnosti. Ključ snažne radne etike leži u razvijanju sposobnosti timskog rada, uzajamnog uvažavanja, komunikacije i vještine vođenja.

Neki od najsnažnijih komunikacijskih kanala ne pokazuju se kroz riječi, već kroz djelovanje. Značenja Vaših djelovanja mogu nositi velik postotak utiska kojeg ostavljate na rukovoditelja ili zaposlenike i kao takva mogu znatno utjecati na cjelokupni radni tim.

Razvijajte produktivnost, ne duge sate

Dok u jednu ruku dugi radni sati mogu predstavljati predanost tvrtki i radu, s druge strane prijetnja su produktivnosti radnika. Nerijetko dugo radno vrijeme postaje uzrokom takozvanog “burnouta” koji potom onemogućuje fokusiranje na kvalitetnu izvedbu posla. Učinkovita praksa upravljanja vremenom garantirati će rjeđe izostajanje s posla i porast efikasnih ideja i suradnje u cijelosti.

Učinkovito upravljanje vremenom pretpostavlja svladavanje nekoliko vještina:

  • Fokusiranje na jedan bitan zadatak dok nije ispunjen.
  • “Dvominutno pravilo” za manje zadatke.
  • Zatvaranje nepotrebnih “tabova” na računalu.

Fokusirati se na jedan zadatak i za njega izdvojiti određen dio vremena ključna je stavka upravljanja vremenom. Na takav način nećete niti Vi niti Vaši radnici biti pretrpani poslom – i izbjeći ćete izgaranje.

Dvominutno pravilo za male zadatke predstavlja rješavanje minornijih poslova u dvije minute – na takav način dobivate na vremenu kojeg potom možete iskoristiti za druge stavke.

Izbjegnite distrakcije držeći ne više od pet paralelno otvorenih prozora na svome računalu, a zadržite i sigurnost od različitih provala putem tabnabbinga.

Zaposlenike koji posjeduju jaku radnu etiku karakterizira znatna doza inicijative, samodiscipline i odgovornosti. Postoji mogućnost da zaposlenici pokazuju svaku od tipičnih karakteristika,dok je za druge zaposlenike moguće da su im tek neke od njih veoma izražene. Pozadina takve discipline i usmjerenosti ka cilju leži u samopouzdanom lideru u jednakoj mjeri kao i u trudu radnika.

Slijediti pravila i propise tvrtkem, poštivati rokove i predlagati nove ideje zasigurno je jednostavnije kada iza Vas stoji jaka ličnost. Takvo jako vođenje glavna je motivacija i pokretač svakog kretanja unutar tvrtke i kao takvo, profesionalizam stavlja na prvo mjesto.

 

Uz aplikaciju Zaposlise.hr saznajte više o izgradnji radne etike i vještinama potrebnima za uspjeh!

Ne traži posao. Neka posao nađe tebe !

Reci nam koje poslove voliš i pusti nama da ti pronađemo posao po tvom ukusu.

Registriraj se ->

Preuzmi aplikaciju