Zašto žene teže pregovaraju o ponudama za posao?

Zašto žene teže pregovaraju o ponudama za posao?

Reading Time: 4 minute

Istraživanja pokazuju da su žene suzdržanije od muškaraca u pregovaranju oko ponude posla. Ponuda za posao pregovarana je od 1/2 muških MBA studenata dok je isto učinila tek 1/8 žena u jednom od istraživanja.

Pregovaranje o ponudama za posao i dalje ostaje problem žena u poslovanju. Rodna pristranost je, unatoč modernijim i liberalnijim stavkama, i dalje jedan od čestih problema na radnom mjestu. Takva pristranost može biti namjerna ili pak nesvjesna.

Žene zarađuju otprilike 83 centa za svaki dolar koji zarade muškarci i upravo pregovor o plaći u samom začetku poslovanja krucijalan je za daljnji položaj žene na poslu.

U novije se vrijeme pojavljuje različit broj i vrsta radionica na temu potrebe veće asertivnosti žena. Problem u manjku asertivnosti žena leži u činjenici da se žene pribojavaju reakcije poslodavca. “U odnosu na muškarce koji traže više, žene su financijski kažnjene i manje je vjerojatno da će biti unaprijeđene.” – navodi Harvard u jednom od istraživanja.

Vođene takvim strahom, žene se odlučuju ne prijaviti na radna mjesta ukoliko ne posjeduju 100% vještina u polju. Muškarci s druge strane, prijavljuju radno mjesto ukoliko ispunjavaju makar 60% potrebnih vještina. Žene navode da ne žele gubiti vrijeme poslodavca ukoliko ne odgovaraju svakoj od navedenih potrebnih kvalifikacija. Općenito rečeno, muškarci rjeđe prate smjernice koje kazuju tko bi se trebao prijaviti za radno mjesto (8%) u usporedbi sa ženama (15%).

Navodimo nekoliko razloga zbog kojih žene teže pregovaraju ponudu za posao.

Žene teže pregovaraju o ponudama za posao zbog manjka asertivnosti

Pregovaranje o ponudama za posao i isplatama asertivna je djelatnost. To je djelatnost koja je tipičnija za muškarce, stoga se za asertivne žene može činiti da krše nevidljive društvene norme, čega se velik postotak žena pribojava. Asertivnost, iako potrebna za njihovo samopoudanje na radnom mjestu i produktivnost, ima kod žena dvije posljedice:

  1. Žene se suzdržavaju od reakcije kako bi poštivale društvene norme
  2. Učinkovitost utjecaja žene može biti smanjena s obzirom na simpatije kolega

Dok pregovor za posao i plaću muškarcima djeluje kao igra, većini žena ona donosi stres i nervozu.

Rodni stereotipi koji kreiraju oblike ponašanja

Rodni stereotipi štetni su za žene koje su pred procesom poslovnog pregovora. Pred stereotipnim asertivnim muškim nastupom, ženski je stereotip kooperativan i pasivnije nastrojen u izražavanju svojih prava i potreba. Ipak, ovakvi stereotipi mogu odigrati samopotvrđivalačku ulogu. Žena koja se sama stavlja u okvire stereotipa sklonija je razvijanju tjeskobe koja potom uistinu rezultira negativnim poslovnim ishodom unatoč ambicijama i vještinama radnice. Takva vrsta neusklađenosti kod pregovaranja o poslu i plaćama rezultira izmjenom percepcije ženske učinkovitosti kao pregovaračica. Zbog upravo ovakvih situacija javlja se potreba za različitim radionicama koje podučavaju asertivnosti. 

Problem ponuda za posao ne mijenja se bez samopromocije

Samopromocija je čin koji predstavlja sebe na način koji pospješuje ostvarenje poslovnih i financijskih ciljeva i ambicija. Nerijetko samopromocija sa sobom donosi negativnu konotaciju protumačenu kao “hvalisanje”. Takva bi primjedba mogla biti razlog zašto žene izbjegavaju samopromociju. Istraživanja pokazuju da velik broj odvjetnica često prijavljuje znatno manji broj sati koje bi trebale biti plaćene. Prema nedavnoj studiji provedenoj od strane “Kinsey&Company” samo 19% dioničkih partnera u odvjetničkim tvrkama su žene koje imaju 29% manje šanse ostvarivanja prve razine partnerstva od muških kolega. Žene drugih rasa još su manje zastupljene – 17% je na početnim pozicijama u odvjetničkim uredima. Tek 6% je na poziciji potpredsjednica i 3% pozicija C-razine.

Žene koriste manje učinkovite strategije pregovaranja

Žene često imaju drugačiji pristup od muškaraca u pregovorima. Ponuda za posao u ženskim je pregovorima često spominjana tradicionalnim strategijama pri kojima ističu svoje pozitivne osobine i potencijal za veću financijsku naknadu poput razine obrazovanja koju posjeduju. U suprotnosti s tradicionalnim ženskim strategijama, muškarci pribjegavaju tehnikama aktivnog pregovaranja. Tehnike aktivnog pregovaranja, za razliku od tradicionalnih strategija, implementiraju različite strateške metode za povećanje poslovnih ponuda i plaća (odbijanje ponuđene plaće).

Ipak, kada su žene učinkovitije u pregovaranju o ponudama za posao?

  • Istraživanja su pokazala da su žene učinkovite jednako kao muškarci u poslovnim pregovorima kad je tema pregovaranja ženskog karaktera.
  • Žene postižu bolje rezultate kada pregovaraju u ime tuđih interesa nego onih vlastitih. Na takav način dolazi do nemogućnosti reakcija društva – žene djeluju nesebično kada zagovara interese drugih jer time ne krši rodne norme.

U svrhu poboljšanja produktivnosti i kao pripomoć razvijanju asertivnosti na poslu, žene trebaju obratiti pozornost na razvijanje nekoliko vještina.

  • Oslanjanje na ženske kvalitete. Procjena vlastitih ženskih prednosti u pregovaračkim poslovima smanjuje mogućnost stereotipne prijetnje. Ženske kvalitete poput zajedničkog rješavanja problema, naglašavanja zajedničkih vrijednosti i emocionalna inteligencija nezaobilazan su alat za svako stabilno poslovanje.
  • Obuka u obliku formalnog treninga pregovaranja. Objava o strategijama pregovaranja pomaže ženama u prevladavanju rodnih stereotipa i razotkrivanju zabluda istih. Obuka potpomaže samopouzdanju i prenošenju aktivnih tehnika u svrhu ojačanja karaktera i nošenja s poslovnim izazovima.
  • Vježba čini majstora. Vježbom pregovaranja razlika među spolovima znatno se smanjuje i žene postaju iskusnije u pregovaračkim procesima, stoga ponuda za posao prestaje biti problem i počinje predstavljati cilj.

 

 

U potrazi ste za savjetima kako se emancipirati na radnom mjestu? Skinite aplikaciju Zaposlise.hr !

Ne traži posao. Neka posao nađe tebe !

Reci nam koje poslove voliš i pusti nama da ti pronađemo posao po tvom ukusu.

Registriraj se ->

Preuzmi aplikaciju